Claus Jessen:
Interaktive Matematikforløb


Det er gennem egen aktivitet man får erfaringer og lærer. Det gælder også for matematik. At kunne matematik betyder at kende de matematisek begreber og kunne anvende dem i relevante situationer.

Længe har matematikundervisning været præget af "Monkey see - monkey do". Læreren viser det rigtige - eleverne forsøget at huske metoden og prøver at gengive den så tæt på lærergennemgangen som muligt.

Men dette vil ikke udvikle elevernes selvstændige anvendelse af matematik. Uden evne til at anvende relevant matematik i forskellige situationer, er der ingen matematikkompetencer til stede.

Derfor må undervisningen tilrettelægges, så eleverne selv arbejder med problemstillingerne og aktivt anvender de matematiske begreber.

Dette kan ske i eksperimentelle forløb, hvor eleverne "prøver sig frem". Eller det kan ske i projektforløb, hvor eleverne selvstændigt anvender matematiske metoder. I begge tilfælde indgår eleverne interaktivt i processen.

Med nye medier, computer, cas-værktøjer mv. er det nu muligt at tilrettelægge undervisningsforløb, hvor eleverne ikke passivt sidder og modtager undervisning, men aktivt tager del i læringsprocesserne.

Derfor er intensionen at udvikle interaktive materialer til matematikundervisningen i gymnasiet og brugge dette site til at præsentere dem.